Request a call back

Have a question?
Leave your phone number.
We will call you and answer for questions.

Видео-сэтгэгдэлүүд ACTIVIDAN


N10 - ACTIVIDAN - Нүдний хараа муудсан үед Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N9 - ACTIVIDAN - Улаан хоолойн болон элэгний хорт хавдарт Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N8 - ACTIVIDAN - Сахарын диабет өвчинд Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N7 - ACTIVIDAN - Бамбай булчирхайн хорт хавдарт Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N6 - ACTIVIDAN - Улаййн хоолойн болон ходоодны шарханд Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N5 - ACTIVIDAN - Бөөрний дутагдал, савны киста, харшилд Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N4 - ACTIVIDAN - Цус харвалт, түрүү булчирхайн үрэвсэлд Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N2 - ACTIVIDAN Нурууны суулт, элэг, цөсний өвчний үед Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн

N1 - ACTIVIDAN - Бамбай булчирхайн хавдарт Фукоидан1000 хэрэглэсэн үр дүн


БүртгэлVIMGRACE © 2023 All Rights Reserved.